Vinschool Tân Cảng

Vinschool Vinhomes Central Park là hệ thống trường giáo dục từ bậc Mầm non,Tiểu học đến Trung học cơ sở, cuối cùng là Trung học phổ thông. Được đầu tư xây dựng và phát triển bởi Tập đoàn tư nhân VINGROUP

Sau Vincharm, Vinmec, Vinpearl, Vincom.Vinschool (Vinschool Vinhomes Central Park ) là thương hiệu ra đời thứ 5 từ Tập đoàn Vingroup. Đây cũng là thương hiệu hướng tới mục tiêu xã hội lần thứ 2 với sự đầu tư tập trung của tập đoàn, Vinschool kế thừa nhiều lợi thế về chiến lược phát triển, đồng bộ cơ sở hạ tầng dự án Vinhomes Central Park.

vinschool

Bắng năng lực đã được chứng minh thông qua các công trình Vinmec, Vinpearl, Lecmax tiếp tục được chủ đầu tư – Tập đoạn Vingroup tin tưởng lựa chọn là nhà thầu thi công hạng mục cửa chống cháy, cửa kỹ thuật tại hệ thống trường học Vinschool.