Bệnh viện đa khoa Yên Bái

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là bệnh viện hạng II, quy mô 460 giường, dự kiến 500 giường. Hiện nay, bệnh viện là tuyến chuyên môn cao nhất của tỉnh Yên Bái, có nhiệm vụ khám và tiếp nhận điều trị các trường hợp bệnh nhân trong thành phố và từ các bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh chuyển đến.

Trong những năm qua, bệnh viện đã có những đóng góp to lớn vào công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh và một số địa phương tỉnh bạn (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang…), thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Y tế.

bv yen bai

Lecmax tự hào là đơn vị cung cấp các loại cửa chống cháy, cửa phòng khám, cửa kỹ thuật tại Bệnh viện đa khoa Yên Bái.