Quản lý chất lượng

Print

Lecmax Việt Nam ý thức rằng, sản phẩm không chỉ mang tính chất hữu hình mà nó là tổng hòa của sản phẩm vật chất và các dịch vụ kèm theo. Vì vậy, toàn bộ quá trình hoạt động của công ty từ quá trình tiếp nhận yếu cầu, tư vấn giải pháp, sản xuất, kiểm soát sản phẩm cho đến bán hàng và các dịch vụ sau bán đều được kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

He thong quan ly chat luong san xuat cua Lecmax

Mô hình quản lý chất lượng áp dụng tại Lecmax Việt Nam

Lecmax hướng đến trở thành nhà sản xuất và cung cấp hệ thống cửa chống cháy hàng đầu Việt Nam. Do vậy, Lecmax định hướng đến chiến lược Quản lý chất lượng toàn diện nhằm thực hiện các xứ mệnh và các giá trị cốt lõi. Theo đó Lecmax:

  • Tiếp cận và giải quyết các vấn đề theo quá trình: Từng thành viên Lecmax Việt Nam luôn giải quyết các vấn đề dựa trên quá trình, tiếp cận và kiểm soát quá trình từ đầu vào đến đầu ra.
  • Tiếp cận và giải quyết theo hệ thống: Ban lãnh đạo và các cấp Quản lý luôn xác định, nắm vững và quản lý hệ thống bao gồm nhiều quá trình liên quan đến nhau nhằm đạt được mục tiêu đã xác định cũng như giúp nâng cao hiệu quả và hiệu lực của công ty.
  • Không ngừng cải tiến: Lecmax Việt nam luôn xác định “Cải tiến liên tục” là mục tiêu thường trực, mọi thành viên trong công ty không ngừng tổ chức, duy trì  và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ngày một ổn định, hoàn thiện hơn.untitled-2