chot-am

Chốt âm lật

Product Description

Vật liệu Thép không gỉ
Ứng dụng Cửa căn hộ, cửa phòng kỹ thuật cánh đôi/cánh lệch
Xuất xứ Lecmax

chot-amchot-am-ban-ve