1Cua-thep-chong-chay-can-ho-LM—AD405

Lecmax LM AD 405

Model: LM AD 405

Sản xuất: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

mau-Cua-can-ho

Product Description

van-go-4

Thông số tiêu chuẩn (Standard Fittings)
Độ dầy cánh cửa (Leaf thickness) (mm)

45

Thép làm cánh cửa (Leaf steel thickness) (mm)

0.7

Độ sâu khung cửa (Frame depth) (mm)

110

Thép làm khung cửa (Frame steel thickness) (mm)

1.2

Vật liệu bên trong cánh cửa (Materials)

Honeycomb paper

 

Kích thước tiêu chuẩn Door size)

Rộng (Width)

Cao (Height)

Cửa đơn (Single – leaf door) (mm)

850 – 1.250

1.950 – 2.400

Cửa cánh lệch (Duoble – leaf door) (mm)

1.200 – 1.500

1.950 – 2.400

Cửa đôi (Double – leaf door) (mm)

1.600 – 2.200

1.950 – 2.400