Cua-truot-web

Cửa trượt Lecmax

Model: Cửa trượt

Sản xuất: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

Ma-mau-cua-chong-chay

Product Description

cua-truot

Thông số tiêu chuẩn (Standard Fittings)
Độ dầy cánh cửa (mm)

Leaf thickness (mm)

45

Thép làm cánh cửa (mm)

Leaf steel thickness (mm)

0.7 – 1.6

Thép làm khuôn cửa (mm)

Frame steel thickness (mm)

1.2 – 1.6

Vật liệu bên trong cánh cửa

Materials

Honeycomb paper

 

Kích thước tiêu chuẩn

Doorsize

Rộng

Width

Cao

Height

Cửa đơn (mm)

Single – leaf door (mm)

500 – 1.500

1.950 – 3.000

Cửa đôi (mm)

Duoble – leaf door (mm)

1.000 – 3.000

1.950 – 3.000