Cua-thep-chong-chay-Multi-color-M24

Multi color LM-M24

Model: LM-M24

Sản xuất: Lecmax

Xuất xứ: Việt Nam/Hàn Quốc

Product Description

lm-24

Thông số tiêu chuẩn (Standard Fittings)
Độ dầy cánh cửa (mm)

Leaf thickness (mm)

45

Thép làm cánh cửa (mm)

Leaf steel thickness (mm)

0.7 – 1.6

Đậu sâu khung cửa (mm)

Frame depth (mm)

110

Thép làm khung cửa (mm)

Frame steel thickness (mm)

1.2 – 1.6

Vật liệu bên trong cánh cửa

Materials

Honeycomb paper

Chiều rộng tiêu chuẩn (mm)

Width (mm)

900, 1000, 1100, 1.200

Chiều cao tiêu chuẩn (mm)

Height (mm)

2.000, 2.100, 2.200, 2.400