1Cua-chong-chay-cho-can-ho-painting-LM-23

Painting LM-P23

Model: LM-P23

Sản xuất: Lecmax

Xuất xứ: Việt Nam

Product Description

lm-23

Thông số tiêu chuẩn (Standard Fittings)
Độ dầy cánh cửa (mm)

Leaf thickness (mm)

45
Thép làm cánh cửa (mm)

Leaf steel thickness (mm)

0.7 – 1.6
Đậu sâu khung cửa (mm)

Frame depth (mm)

110
Thép làm khung cửa (mm)

Frame steel thickness (mm)

1.2 – 1.6
Vật liệu bên trong cánh cửa

Materials

Honeycomb paper
Chiều rộng tiêu chuẩn (mm)

Width (mm)

900, 1000, 1100, 1.200
Chiều cao tiêu chuẩn (mm)

Height (mm)

2.000, 2.100, 2.200, 2.400