An toàn mà sang trọng
Lecmax

Trường học, bệnh viện

Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

Dự án: Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

Quy mô: 700 giường, 7 phòng chức năng, 18 khoa lâm sàn, 3 khoa cận lâm sàn

Các loại cửa tại dự án: Cửa chống cháy - khu thang bộ; Cửa trượt - phòng mổ; Cửa bọc chì - phòng Xquang; cửa buồng bệnh


hình ảnh dự án

các dự án khác

Trường Amsterdam

Dự án

Trường Amsterdam

Bệnh viện An Giang

Dự án

Bệnh viện An Giang

Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa

Dự án

Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa

Bệnh viên đại học Y Dược – HCM

Dự án

Bệnh viên đại học Y Dược – HCM

Đại học FPT

Dự án

Đại học FPT

https://lecmax.com/
https://lecmax.com/catalog/view/theme/